branding logo

İl Temsilcisi

İl Temsilcisi Hesabı Başvurusu.

Görevlendirilen ülke-il temsilcileri görevlendirildikleri ülke-illerdeki ithalat/ihracatçı firmalar ile iletişime geçerek, bu firmaları sisteme dahil etme görevini üstlenir. Bu ülke-illerde GoTradeGo adına çalışmalar yürütür.

Ülke-il temsilcileri, web sitemize başvurmuş kişi/şirketler arasından yönetim kurulu tarafından seçilir.

Ülke-il temsilcisine üyelik paketi tutarı üzerinden gelir paylaşımı modeli uygulanır.


Adres

Ülke
Şehir