Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş.

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

Amazing Teknoloji ve Pazarlama Anonim Şirketi (Şirket ve/veya Amazing) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ve/veya Kanun) kapsamında hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (Aydınlatma Metni) tamamını okudum, anladım ve Şirketin KVKK çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve kimlere ne şekilde aktaracağı hakkında bilgi sahibi oldum.  

Bu kapsamda, işbu Açık Rıza Metnine verdiğim onayım ile kişisel verilerimin ilgili mevzuatta ve/veya Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Açık Rıza Metnine yazılı olarak verdiğim onayım ile kişisel verilerimin işlendikten sonra, ilgili mevzuatta ve/veya Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek; Şirketin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Şirketin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşları, şirketler ve diğer üçüncü kişi ya da kuruluşlar, Şirketin danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile  KVKKnın 8. maddesine uygun olarak aktarılmasına, özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.   

Ad

 

Soyadı

 

Tarih

 

İmza

 

 

           

 

Whatsapp