image

İthalat & İhracat nasıl yapılır?

İHRACAT NASIL YAPILIR?

İhracat, yurtiçinde üretilen bir ürünün ve hizmetin belirli planlamalar, stratejiler, yasalar doğrultusunda yurtdışına satılmasıdır. Türkiye'deki şirketler satışlarından kâr elde ederek hem şirketin hem de ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynarlar.

İhracata başlanmadan önce ihracatı yapacak kişi ve kurumların gerekli yerlere üye olup, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra ihracatçı unvanını almaları gerekir.

İhracatçı unvanı alındıktan sonra satılacak olan ürün veya hizmet için uygun pazar arayışı hazırlıklarına başlanmalıdır. Uygun pazar seçimi satış yapılacak ülkenin ekonomik durumu, ürüne olan ihtiyacı, ulaşım imkanları, yasaları dikkate alınarak yapılmalıdır.

Pazar yeri bulunduktan sonra hedef müşteri belirlenmelidir. Müşteri ararken sosyal medya, global ve yerel firma rehberleri, internet reklamları, fuar ve etkinlik katılımı, online ve offline iş networklerinden yardım alınarak müşteri sayısı arttırılmalıdır.

Müşteri belirlendikten sonra prosedürlere uygun bir şekilde gerekli ticari anlaşmalar yapılmalıdır.

Ticari anlaşmalar yapıldıktan sonra ihraç ürününün üretimi/ ambalajlanması/ yüklemeye hazır hale gelmesiyle sipariş tamamlanır.

Siparişin hazırlanmasından sonra en önemli olay lojistik aşamasıdır. Ürünün gönderim şekline karar verirken çok dikkatli olunmalıdır. Gönderim şeklini seçerken ürünün boyutu, ağırlığı, ülkenin ulaşımı gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Ürünleri taşıyacak firma ile anlaşılıp yükleme gerçekleştirildikten sonra Gümrük Müşavirliği firmasıyla da görüşülerek, ihracatçı firma, nakliye firması, gümrük firması tarafından kendi sorumluluklarında olan belgeler hazırlanır.

İTHALAT NASIL YAPILIR?

İthalat, yabancı bir ülkeden ihtiyaç doğrultusunda ürün veya hizmet satın alınmasıdır. İthalat ve ihracat arasında bir denge vardır ve bu dengenin korunması çok önemlidir.

İthalatta da ihracat da olduğu gibi bazı kurallar ve şartlar vardır.

İthalatçıların bir belgeye sahip olması gerekmez. İşlemi gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişilik gerekir. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası ithalata başlamak için yeterlidir. İlk defa ithalat yapacak işletmelerin öncelikle Gümrük İdaresi’ne kaydolmaları gerekmektedir.

Daha sonra ürüne ve hangi pazardan ithal edileceği karar verilmelidir.

İthalatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde vergilerinin ödenmesi ve diğer işlemler de (gerekli izinlerin alınması, ardiye ücretinin ödenmesi, vb.) gerçekleştirilir.

Cevapla

E-Posta Adresiniz yayınlanmayacak. Bu alan gereklidir *